Uživajte u novitetu naše loyalty kartice! Već sa sakupljenih 5 pečata koristite 10% popusta na sve redovne cijene, a sa sakupljenih 10 pečata ostvarujete popust od 20% na sve redovne cijene! Svoju loyalty karticu zatražite na blagajni.

Preporučene novosti