PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “SET ZA CRTANJE“

Facebook ne sponzorira, ne administrira, ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Ulaskom u Nagradni natječaj, potvrđujete da ste suglasni na ustupanje svojih podataka obrtu NB-NET, a ne Facebooku.

Priređivač Nagradnog natječaja pod nazivom “Set za crtanje” (u daljnjem tekstu “Natječaj”) je NB-NET, Škalinova 20, 10000 Zagreb, OIB: 07472983582 (u nastavku “Priređivač”). Natječaj se priređuje u cilju promocije Priređivača. Pravila Natječaja (“Pravila”) bit će objavljena na stranici www.hobby.hr

PRAVO SUDJELOVANJA

Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, nalaze se na teritoriju Republike Hrvatske i korisnici su Facebooka (u nastavku “Sudionici”). Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Priređivača te bilo koja druga osoba povezana s ovim Natječajem ne mogu sudjelovati u Natječaju. Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.

TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj se održava u razdoblju od 18.08.2022. od 19:00 sati do 23.08.2022. do 20:00 sati.

KAKO SUDJELOVATI? (PRIJAVE)

U razdoblju navedenom u članku 4. ovih Pravila na Facebook stranici https://www.facebook.com/pulshobbyartstore objavit će se nagradni zadatak.

Za sudjelovanje u Natječaju Sudionici trebaju napraviti sljedeće:

U komentaru ispod objave nagradnog natječaja na Facebook stranici Puls hobby store https://www.facebook.com/pulshobbyartstore dati objašnjenje zašto baš oni trebaju dobiti ovu nagradu ili kome bi poklonili nagradu i zašto.

Jedan sudionik može sudjelovati u Natječaju s neograničenim brojem prijava.

ODABIR DOBITNIKA

Odabirom žirija 1 sudionik osvaja kreativan poklon paket. Jedan Sudionik može nagradu osvojiti samo jednom. Dobitnik Natječaja bit će proglašen prema odluci stručnog žirija prema kriterijima kreativnosti, originalnosti s pripadajućim zadatkom Natječaja. Ukupno se bira 1 dobitnik, a dobitnik će biti proglašeni najkasnije 25.08 2022. godine do 23:59.

Žiri čine:

  1. Natalija Borčić
  2. Martina Šamec

Dobitnik će biti objavljen na Facebook stranici https://www.facebook.com/pulshobbyartstore

Objavljeni dobitnik treba administratoru mrežne stranice https://www.facebook.com/pulshobbyartstore dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobitela za potrebe provjere i slanja nagrade te za dogovor termina korištenja nagrade.

NAGRADA

Nagrada se sastoji od

  • Set od 24 olovke za crtanje u metalnoj kutiji marke Steadtler
  • Set od 3 olovke ugljena marke Steadtler

Svi odgovori koji se postave u okviru Natječaja, moraju biti slobodni od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

Priređivač zadržava pravo uklanjanja odgovora i sadržaja iz Natječaja i s Facebook stranice uvredljivih na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, te automatski može diskvalificirati Sudionike od sudjelovanja u Natječaju.

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Natječaja prema dobitnicima.

Sudionici Natječaja pristaju, bez iznimke, da će Priređivač koristiti podatke ustupljene putem Natječaja u skladu s GDPR-om, isključivo za preuzimanje nagrade.

Priređivač se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Priređivač neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Sudionik ostavio netočni.

PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koje Sudionici dostavljaju tijekom Natječaja koristit će se za provjeru, slanje nagrada te potvrdu da su primili nagradu u slučaju osvajanja iste. Dostavljanje osobnih podataka je dobrovoljno, a izostanak njihovog dostavljanja kao posljedicu će imati isključenje iz Natječaja. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni s obradom i prikupljanjem njihovih osobnih podataka od strane Priređivača. Osobni podaci Sudionika obrađivat će se isključivo u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja i u mjeri i za vrijeme koje je nužno. Sudionici u svakom trenutku mogu zatražiti da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i njihovu dopunu, ispravak i brisanje, odnosno, mogu povući suglasnost za njihovu daljnju obradu, slanjem takvog zahtjeva na adresu puls@hobby.hr. Sudionik prihvaća da korištenje nekog od navedenih prava za posljedicu može imati nemogućnost daljnjeg sudjelovanja u Natječaju. Sudionici pristaju na ustupanje svojih osobnih podataka pružateljima usluga i podizvođačima radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi s Natječajem. Priređivač obavještava Sudionike da će njihovi osobni podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u datoteku u vlasništvu Priređivača. Priređivač se obvezuje da će ispuniti svoje obaveze kako bi osobni podaci ostali povjerljivi i svoju dužnost čuvanja osobnih podataka, kao i da će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprječavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom.

Sudionik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Natječaj e-mailom na e-mail: puls@hobby.hr uz naznaku Predmet: “Set za crtanje” nagradni natječaj.

Priređivač ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Facebook stranici Puls hobby store. Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak odgovora na Facebook stranici te za kašnjenje, krivo upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektroničku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Kako bi sudjelovao u Natječaju, Sudionik prihvaća sve uvjete i pravila Natječaja.

ODRICANJE OD JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI U niti jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje bi mogle nastati uslijed uporabe ili nemogućnosti uporabe web stranice ili uslijed kršenja bilo kojeg jamstva, sudjelovanja u Natječaju ili na drugome mjestu.

Preporučene novosti